BAS Управління торгівлею

28 грудня 2018 стартували продажі нового рішення для управління бізнесом торгового підприємства – “BAS Управління торгівлею”.

BAS Управління торгівлею“BAS Управління торгівлею” – це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торговельного підприємства. Рішення дозволяє збільшити продуктивність праці всіх служб підприємства, працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан операційної діяльності, швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.

 

Рішення дозволяє:

 • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;
 • працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан підприємства;
 • швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.

Продукт автоматизує так задачі:

 • планування та план-фактний аналіз продажів, закупівель, збирання (розбирання);
 • управління продажами, поставками, складськими запасами;
 • управління відносинами з постачальниками та замовниками;
 • управління замовленнями;
 • самообслуговування клієнтів через web;
 • робота торгових представників;
 • обробка претензій;
 • управління грошовими коштами;
 • облік і аналіз комерційних витрат;
 • управління взаєморозрахунками;
 • аналіз цін і управління ціновою політикою;
 • інтеграція з торговим обладнанням;
 • аналітична звітність з торгової діяльності;
 • спільна робота з BAS Роздрібна торгівля та “Бухгалтерія” (ред. 2.0).

Планування

Програма дозволяє планувати обсяги продажів і закупівель у кількісних і сумових показниках, обсяги збирання (розбирання) у кількісних показниках, а також виконувати асортиментне планування продажів.

Планування продажів

Прогнозування продажів може виконуватися в розрізі окремих складів або в розрізі форматів магазинів (складів), в розрізі менеджерів, клієнтів, або окремих угод з клієнтами. План продажів фіксується на певний період часу із заданою періодичністю плану: тиждень, декада, місяць тощо. Програма надає звіти для план-фактного аналізу виконання планів усіх видів.

Асортиментне планування продажів

Асортиментне планування продажів надає такі можливості:

 • планування продажів у розрізі товарних категорій;
 • планування продажів у розрізі форматів магазинів і номенклатури;
 • деталізація загального плану продажів за категоріями до номенклатури із застосуванням коефіцієнтів розбиття;
 • управління колекціями товарів;
 • заповнення планів продажів і закупівель за асортиментом;
 • використання середньої ціни продажу.

Планування закупівель

Планування можна здійснювати з різним ступенем деталізації. Під час планування можуть використовуватися джерела даних:

 • планові і фактичні обсяги закупівель і продажів;
 • обсяги замовлень;
 • товарні залишки та інші джерела.

Також передбачена можливість планування збирання (розбирання) у кількісних показниках. Є можливість формування замовлень постачальнику на підставі планів закупівлі та планів збирання, а також формування замовлень на збирання (розбирання) на підставі планів складання збирання (розбирання).

Визначення правил продажу

Умови роботи з клієнтами

Для реєстрації типових умов продажу, що застосовуються до сегменту партнерів (оптові клієнти, дистриб’ютори, мережеві магазини тощо), передбачені типові угоди з клієнтами, використання яких дозволить встановити:

 • цінові умови (ціни та знижки);
 • фінансові умови (валюта, графік, форма оплати, порядок розрахунків);
 • логістичні умови (склад відвантаження, термін поставки);
 • інші (організація, оподаткування, сегмент клієнтів, сегмент номенклатури та інші умови).

Типова угода підходить для роботи з необмеженою кількістю клієнтів.

Можна формувати різні типові угоди, якщо розрізняються умови продажів різних груп товарів (сегментів номенклатури). Основне завдання фіксації умов продажу в угоді — автоматичний контроль їхнього дотримання під час продажу товарів.

Для тих клієнтів, робота з якими здійснюється на особливих умовах, можна задати індивідуальні умови продажу. Індивідуальні умови продажу реєструються за допомогою індивідуальної угоди для конкретного клієнта. Індивідуальна угода може бути сформована на підставі даних типової угоди з клієнтом. В індивідуальній угоді можна уточнити умови типової угоди. Наприклад, можуть бути вказані організація, контрагент, склад, графік оплати, якщо вони не визначені в типових умовах продажу.

Прикладне рішення контролює дотримання правил продажу: продаж із відхиленням від встановлених правил може бути здійснений тільки після додаткового погодження з керівником або іншими відповідальними особами. Погодження угод виконується за допомогою бізнес–процесу “Узгодження угод із клієнтами”.

Для відображення даних конкретного юридичного документа передбачена можливість ведення договорів із клієнтами. Облік за договорами можна вести в будь-якому випадку, незалежно від того, використовуються чи ні угоди для реєстрації правил продажів на підприємстві.

Встановлення цін

Прикладне рішення дозволяє визначити різні види цін товарів. Для кожного виду ціни визначаються валюта ціни, правила розрахунку, метод округлення та інші характеристики.

Для кожного виду ціни визначаються свої правила розрахунку (спосіб встановлення ціни).

Передбачена можливість призначити алгоритми розрахунку цін:

 • на основі даних, що зберігаються в інформаційній базі;
 • у вигляді довільних формул.

Правила розрахунку цін можуть бути деталізовані до цінових груп товарів. Для кожної цінової групи товару може бути задана своя формула розрахунку. Для створення формул розрахунку можна використовувати конструктор формул.

Розрахунок цін на основі даних інформаційної бази надає різні можливості. Наприклад, можна отримати дані про мінімальну ціну ринку на основі зареєстрованих даних про ціни конкурентів і постачальників.

Умови за знижками (націнками)

Передбачена можливість призначати ручні й автоматичні знижки (націнки). Знижки (націнки) можуть застосовуватися як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі.

Знижка (націнка) може бути призначена:

 • конкретному клієнту відповідно до умов продажу (в разі оформлення індивідуальної угоди з клієнтом) або групі клієнтів відповідно до умов продажу (в разі оформлення типової угоди з клієнтами);
 • за картою лояльності певного виду, пред’явленою клієнтом;
 • у разі оформленні продажів із конкретного складу (магазину).

Передбачено призначення як процентної, так і сумової знижки (націнки), а також надання бонусних знижок (подарунків, знижок кількістю). Знижка кількістю застосовується в тому випадку, якщо в якості бонусу (подарунка) надається такий же товар. Подарунок застосовується в тому випадку, якщо під час купівлі певної кількості товарів із якогось сегмента необхідно надати в подарунок інший товар. Знижка (націнка) може бути призначена за певним сегментом номенклатури, на будь-яку номенклатуру зі списку. Відсоток і сума знижки можуть бути уточнені для кожної цінової групи.

У прикладному рішенні передбачено різні типові схеми умов надання знижок (націнок) (за разовий обсяг продажів, за форму оплати, за час продажу та інші.). Знижки (націнки) можуть бути об’єднані в групи, для кожної з яких визначається правило спільного застосування знижок (націнок) всередині групи. Можуть бути різні варіанти спільного застосування знижок (націнок):

 • Мінімум — у разі спільної дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з мінімальним значенням;
 • Максимум — у разі спільної дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з максимальним значенням;
 • Додавання — у разі спільної дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть складатися, тобто буде застосована знижка (націнка), яка дорівнює сумі знижок або націнок;
 • Множення — у разі спільної дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть застосовуватися послідовно;
 • Витіснення — у разі спільної дії знижок (націнок) в одній групі буде діяти тільки знижка, яка має найвищий пріоритет у групі.

Застосування для управління продажами в дистрибуції, проектними продажами, крупно і дрібнооптовою торгівлею

Автоматизація бізнес-процесу продажу

Для підвищення ефективності “довгих” продажів, у системі передбачена можливість автоматизації повного процесу управління угодою. Підтримуються кроки бізнес-процесу, починаючи з моменту погодження комерційної пропозиції на підставі даних про первинний інтерес клієнта в оформленій із ним угоді, продовжуючи формуванням комерційної пропозиції, погодженням вартості, графіка оплат і поставок, укладенням договору забезпеченням угоди товаром, і закінчуючи контролем виконання зобов’язань щодо оплати та відвантаження.

Крім того, реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з ручним переміщенням етапами. Допускаються різні види процесів, з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів — регламентів, інструкцій, шаблонів документів і інших матеріалів, необхідних упродовж життєвого циклу процесу. Усі процеси продажу (угоди) реєструються в системі. Вони об’єднують у єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі у процесі підготовки та виконання продажу: електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлення замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів із продажу.

Використання регламентованих процесів продажів дозволяє керувати якістю обслуговування клієнтів, оперативно отримувати інформацію:

 • терміни обробки операцій на етапах процесів продажів;
 • вузькі місця процесів (кількість програшів і втрачений потенціал на етапах);
 • імовірнісний прогноз надходження грошових коштів;
 • графічне (у вигляді діаграми “воронка продажів”) подання стану процесів продажів;
 • докладний стан процесів: кількість угод (в роботі, виграних і програних) і потенціал в розрізі етапів процесів продажів;
 • відхилення від середніх значень в розрізі менеджерів, партнерів та видів угод.

На підставі статистики угод можна оцінити ймовірність їхнього успішного здійснення. Отже, система автоматизує й підтримує не тільки стадію продажу, а й підготовку продажів.

Система дозволяє аналізувати ступінь задоволення первинного попиту клієнтів. Усі ці можливості дозволяють удосконалити роботу відділу продажів.

Комерційні пропозиції

Комерційні пропозиції дозволяють фіксувати історію переговорів із клієнтом щодо визначення складу й умов продажів.

 • Менеджер формує комерційну пропозицію. Комерційна пропозиція може бути сформована у форматах .doc (Microsoft Word), .odt (OpenOffice), *.mxl;
 • Менеджер відсилає комерційну пропозицію клієнту;
 • Клієнт надсилає відповідь, яка фіксується у вигляді комерційної пропозиції, що введена на підставі вихідної комерційної пропозиції;
 • За результатами погодження менеджер вказує ті позиції, за якими з клієнтом погоджені умови.

Після того, як комерційну пропозицію погоджено й договір укладено, виконання поставок виконується в рамках замовлень.

Управління замовленнями клієнтів

Замовлення є “центром управління” всіма подальшими діями його виконання.

Управління процесом виконання замовлення здійснюється через відповідні статуси і стани документа. Стан замовлення розраховується автоматично й сповіщає про поточний стан справ на замовлення у міру проходження бізнес-процесу продажів.

У будь-який момент менеджер може отримати детальну інформацію про стан замовлення: яким чином має бути оплачене замовлення клієнта відповідно із зазначеними в ньому етапами оплати, станом оплати за замовленням та станом відвантаження за замовленням. Для підвищення зручності забезпечено візуальне відображення стану забезпечення замовлень.

Програма автоматично контролює відповідність замовлень умовам торговельних угод, не дозволяючи відхилятися від них користувачам, які не мають відповідних прав. Для погодження відхилень від умов угоди може використовуватися бізнес-процес “Узгодження замовлення”. Система автоматично направляє уповноваженим користувачам завдання на погодження замовлення й затверджує його за умови наявності позитивного рішення відповідальних за погодження осіб.

Можливо увімкнути відокремлений облік собівартості для будь-якого замовлення. Цей режим обліку дозволяє точно визначити рентабельність окремого замовлення.

Самообслуговування клієнтів

У програмі передбачена можливість самостійної реєстрації замовлень клієнтами через інтернет. Клієнту надається доступ до інформаційної бази і вказується пароль входу.

Працюючи в системі самообслуговування, клієнт може виконати такі дії:

 • Подивитися загальну інформацію за своїм замовленням.
 • Оформити нове замовлення, вказати спосіб доставки. Під час підбору в замовлення, клієнт може переглянути картку товару з коротким описом і фотографією товару.
 • Подивитися стан замовлень.
 • Проконтролювати стан взаєморозрахунків, уточнити свої дані.
 • Зареєструвати скаргу або претензію, бачити стан її обробки.
 • Зареєструвати заявку на повернення.
 • Оформити звіт про продажі, якщо клієнт є комісіонером.
 • Оформити акт розбіжностей під час приймання товарів.
 • Зареєструвати плани закупівель товарів.
 • Отримувати автоматичні повідомлення за результатами подій в інформаційній базі або на основі аналізу даних.

Інформація, яка введена зовнішнім користувачем, автоматично з’являється в інформаційній базі. Замовлення, що оформлені зовнішнім користувачем, обробляються, як будь-які інші замовлення.

Автоматизація продажів групи торгових компаній/холдингу

Підтримується схема роботи “Інтеркампані”: товар закуповується на одні організації компанії, а продається від особи інших організацій. В цій схемі роботи відповідно до налаштованих правил автоматично підбирається організація-власник товару, що продається, оформляється перепродаж товару між організаціями в середині компанії.

Управління торговими представниками

У програмі реалізована функціональність з управління торговими представниками (торговими агентами): закріплення клієнтів за агентами, призначення графіка відвідування, планування відвідувань клієнтів, формування детальних завдань зі збору замовлень і рішенням інших довільних питань. За результатами відпрацьованих завдань в інформаційній базі можуть бути автоматично створені замовлення клієнтів. Також фіксується інформація про витрати торгового представника (авансові звіти) і зібрана інформація про клієнтів.

Застосування для управління продажами в роздрібній мережі

Програма дозволяє автоматизувати управління продажами через власну мережу магазинів. Для мережі магазинів є можливість:

 • Формування асортименту товарів відповідно до форматів магазинів (супермаркет, магазин біля будинку, бутик тощо).
 • Встановлення кількісних обмежень (квот) для категорій товарів у магазинах різних форматів.
 • Визначення складу товарної категорії — які саме товари будуть представляти кожну категорію в кожному форматі.
 • Визначення ролі товару в асортименті, стадії асортименту і призначення виду цін для товарів асортименту.
 • Проведення аналізу асортименту.

Залежно від формату магазинів застосовуються різні схеми автоматизації.

Інтеграція зі спеціалізованим рішенням, встановленим у магазинах

Для управління продажами в роздрібній мережі рекомендується використовувати “BAS Управління торгівлею” у зв’язці з рішенням “BAS Роздрібна торгівля” або одним із галузевих рішень на базі “BAS Роздрібна торгівля”. Така схема забезпечує:

 • В офісі — максимальні можливості управління складами, управління взаємовідносинами з постачальниками, планування й аналіз продажів у різних розрізах, організації акцій підвищення лояльності покупців;
 • У магазині — автономну роботу, не залежну від надійності каналу зв’язку з офісом, зручне, функціональне робоче місце касира.

Продажі в магазині, автоматизованому за допомогою “BAS Управління торгівлею”

Роздрібні операції можуть також виконуватися й безпосередньо в “BAS Управління торгівлею”. В цьому випадку можна використовувати різне торгове обладнання та реєстратори розрахункових операцій (РРО): фіскальні реєстратори, сканери штрих-кодів, електронні ваги, термінали збору даних тощо.

Під час оформлення роздрібних продажів касир використовує спеціалізоване робоче місце, яке дозволяє виконувати послідовно всі операції, що стосуються продажу товарів у торговому залі:

 • відкриття касової зміни;
 • оформлення чека;
 • прийом оплати від покупця;
 • закриття касової зміни;
 • передача роздрібного виторгу до каси підприємства.

Оплата чека може виконуватися готівкою або з використанням платіжних карт.

У процесі оперативної роботи передбачена можливість оформлення повернень протягом касової зміни. Після закриття касової зміни формується документ “Звіт про роздрібні продажі”. Інформація про всі пробиті чеки після закриття касової зміни зберігається в інформаційній базі у вигляді архівних чеків.

Після закриття касової зміни, на підставі архівних чеків, можна оформити операцію повернення товарів роздрібному покупцю.

Програма дозволяє не тільки проводити оплату платіжними картами (еквайрингові операції), але і відстежувати процес перерахування грошових коштів із банку.

Продажі в неавтоматизованих (віддалених) точках

Програма автоматизує роботу з віддаленими торговими точками, у яких не забезпечений доступ до інформаційної бази. Наприклад, це можуть бути невеликі магазини, торгові павільйони, ярмаркові місця тощо.

У торговій точці реєстратори розрахункових операцій (РРО) використовуються тільки для реєстрації грошових сум, отриманих від покупців, що досить для дотримання поточних правил використання РРО в Україні. Передбачається, що в момент здійснення продажу, цей продаж не реєструється в програмі. За завершенням періоду торгова точка передає в касу торгового підприємства грошові кошти, отримані в результаті продажу товарів покупцям впродовж цього періоду.

Управління запасами

Ключовими цілями процесу управління запасами є:

 • наявність запасів на складі в необхідній кількості;
 • досягнення бажаного рівня обслуговування клієнтів;
 • зниження потреби в обігових коштах;
 • поліпшення показників обігу товарів;
 • зниження витрат підприємства на закупівлю і зберігання товарів;
 • усунення надлишкових запасів.

Спрощене підтримання запасів на складі

Спрощене підтримання запасів на складі пов’язане з виконанням завдань:

 • контроль поточного залишку товарів на складі;
 • визначення максимального й мінімального об’єму запасів;
 • розрахунок середньоденного споживання товарів;
 • визначення постачальника й умови роботи з ним;
 • формування замовлень постачальникам на ту кількість товарів, яка необхідна для підтримки запасу.

Спрощене підтримання запасів на складі здійснюється відповідно до параметрів:

 • Мінімальний залишок — бажана кількість товарів, яка визначається терміном поставки;
 • Максимальний залишок — бажана кількість товарів, що визначає рівень запасів і частоту завезення.

Мінімальний і максимальний залишки можна задати вручну або розрахувати автоматично на підставі середньоденного споживання товарів.

Підтримувати запаси на складі у разі вибору спрощеного варіанту управління запасами можна шляхом формування замовлень постачальникам. Максимальний і мінімальний залишки, а також фактичні залишки товарів на складах, враховуються під час розрахунку кількості товарів, яка рекомендується до замовлення в постачальника для підтримки запасу. Кількість товарів, яку необхідно замовити в постачальника, розраховується для всіх товарів. Одночасно системою видаються рекомендації до замовлення в постачальника тільки до тих товарів, рівень запасів яких на складі менше або дорівнює мінімальному залишку (прапорець “До замовлення“).

Якщо залишок товару на складі менше або дорівнює мінімальному залишку, то буде запропоновано замовити товар для доведення залишку товару до рівня максимального залишку. Розрахована величина замовлення зменшується на ту кількість товарів, яку було замовлено раніше.

Розширене підтримання запасів на складі

Розширене підтримання запасів на складі пов’язане з виконанням завдань:

 • контроль поточного залишку товарів на складі;
 • визначення максимального й мінімального об’єму запасів;
 • визначення способу й методу забезпечення потреб;
 • вибір джерела забезпечення потреб;
 • розрахунок середньоденного споживання товарів;
 • визначення постачальника й умови роботи з ним;
 • формування термінів та графіків поставки товарів (дата поставки, дата відвантаження);
 • формування різних замовлень (замовлення постачальника, замовлення на збирання, замовлення на переміщення).

У разі використання розширеного варіанту, підтримання запасів на складі здійснюється відповідно до параметрів забезпечення потреб:

 • способи забезпечення потреб;
 • методи забезпечення потреб;
 • параметри підтримання запасу у відповідності з методами забезпечення потреб;
 • терміни і графіки поставок.

Для підтримання запасів на складі при розширеному варіанті забезпечувати потреби можна наступними способами:

 • купівля в постачальника;
 • переміщення з одного складу на інший;
 • збирання/розбирання.

Для визначення способів забезпечення потреб призначений інструмент прикладного рішення — “Способи забезпечення потреб”, використання якого дає підстави визначити правило формування замовлень. З урахуванням правила формування замовлень автоматично розраховуються дати поставки й дати відвантаження.

Забезпечення поточних замовлень на відвантаження

Для забезпечення поточних замовлень на відвантаження передбачені сервіси автоматизації рутинних операцій:

 • визначення способу забезпечення потреб;
 • коригування графіків поставки;
 • контроль кількості товарів, необхідних для забезпечення потреб;
 • визначення джерела забезпечення потреб;
 • контроль кількості товарів, які вже забезпечено на замовлення на відвантаження;
 • вибір режиму забезпечення замовлень на відвантаження;
 • формування різних замовлень.

Поточні замовлення можна забезпечувати відповідно до параметрів забезпечення потреб:

 • Метод забезпечення “Замовлення під замовлення”— дозволяє забезпечити тільки кількість, яка необхідна для закриття потреби за поточними замовленнями на відвантаження. Цей метод мінімізує потреби в оборотних коштах і низькою ймовірністю виникнення надлишкових запасів.
 • Спосіб забезпечення потреб — дозволяє забезпечити потреби на замовлення різними способами (купівля в постачальника, переміщення з одного складу на інший, виробництво силами переробника, збирання).

Забезпечення замовлень на відвантаження може здійснюватися в таких режимах:

 • за рахунок запасів — під час розрахунку кількості товарів, яка необхідна для забезпечення замовлень на відвантаження, враховуються поточні залишки товарів на складі і всі очікувані надходження товарів (наприклад, очікувані надходження товарів для підтримання запасу);
 • незалежно від підтримання запасів — під час розрахунку кількості товарів, яка необхідна для забезпечення запасів, не враховуються поточні залишки товарів на складі й очікувані надходження товарів.

Забезпечення потреб за плановими закупівлями

За наявності особливих вимог до термінів забезпечення потреб (наприклад, тривалий термін поставки) застосовується об’ємно-календарне планування. Об’ємно-календарне планування — передбачає забезпечення потреб шляхом формування замовлень постачальникам на підставі попередньо сформованих планів закупівель.

Для забезпечення потреб за планами закупівель передбачене робоче місце “Формування замовлень постачальникам за планами”, використання якого дозволяє:

 • проаналізувати потреби за планами закупівель та уточнити кількість товарів, необхідну до замовлення в постачальника;
 • визначити склад і обсяг замовлення постачальнику;
 • визначити постачальника, умови роботи з ним (угоду з постачальником) і склад, який потрібно забезпечити;
 • сформувати замовлення постачальникам на ту кількість товарів, яка необхідна для забезпечення планів закупівель.

З Днем Незалежності України!

З Днем Незалежності України! 😘

В цей визначний день щиро зичимо Вам міцного здоров’я, творчого натхнення, щастя, добробуту, душевної рівноваги та впевненості у майбутньому.
Бажаємо, щоб Ваша праця завжди була плідною та натхненою на благо України та українського народу.
Щиро бажаємо, щоб у вас завжди був привід пишатися нашою країною. Мирного вам неба над головою та гармонії в родині. ❤️❤️❤️

Як встановити і налаштувати тонкий клієнт 1С: Підприємство 8 для роботи з програмами через інтернет в режимі онлайн на сайті СкайКрафт в межах сервісу «Оренда 1С:Підприємство».

Технологічно ваші бази даних знаходяться на сервері СкайКрафт в датацентрі і з ними можна працювати, як за допомогою звичайного браузера, так і за допомогою тонкого клієнта 1С:Підприємства.

Тонкий клієнтУ деяких випадках робота за допомогою тонкого клієнта може виявитися більш стабільним і зручним варіантом. Тонкий клієнт 1С:Підприємства може працювати в операційних системах MS Windows та Linux, але в даній статті ми розглянемо тільки варіант встановлення під ОС Windows, як найпростіший і який не вимагає особливих навичок.

1. Завантажити необхідний реліз можна з сайту оновлень https://releases.1c.eu/total, якщо ви зареєстрований користувач, або запросити дистрибутив в обслуговуючій компанії.

Дистрибутив тонкого клієнта 1С:Підприємство 8 розповсюджується безкоштовно, завантажений файл зберігається в папці, яка у вас вказана в налаштуваннях браузера за замовчуванням. Як правило, папка знаходиться на диску С: та називається “Завантаження” або “Download“.

2. Далі потрібно розпакувати завантажений архів в будь-яку папку на диску.

3. Запустити файл setup.exe з папки, в яку розпакували архів файлів. Розпочнеться підготовка до встановлення програми, яка може зайняти 1-2 хвилини.

Запуск файлу setup.exe

4. Запустіть майстер встановлення тонкого клієнта 1С:Підприємство. Натисніть кнопку “Далі” та дотримуйтесь рекомендацій майстра (радимо прийняти установки, пропоновані за умовчанням). Послідовно натискайте кнопку “Далі” до закінчення процесу установки та на останньому кроці майстра натисніть кнопку “ОК“.

Запуск майстра встановлення тонкого клієнта

5. На робочому столі з’явиться ярлик для запуску тонкого клієнта.

Ярлик запуску 1С:Підприємство на робочому столі

Важливо!
Надалі запускати тонкий клієнт необхідно саме з даного ярлика 1С:Підприємство з робочого столу, тому що в цьому випадку оновлення тонкого клієнта буде виконуватися автоматично.

Вітаю, ви встановили тонкий клієнт 1С:Підприємство на вашому комп’ютері, тепер необхідно задати адресу розташування вашої бази даних на сервері СкайКрафт і встановити налаштування запуску.

6. Відкрийте в браузері вашу базу даних, до якої ви хочете налаштувати доступ через тонкого клієнта 1С:Підприємство (як ви зазвичай працюєте в сервісі). Або скопіюйте посилання на програму з отриманого листа від технічної служби СкайКрафт.

7. Скопіюйте URL-адресу з адресного рядка браузера в буфер обміну. Вона вам знадобиться під час налаштування підключення до додатка “тонкого клієнта”.

Увага! Використовувати треба частину адреси без закінчення /uk_UA.
Наприклад, для випадку, наведеного на малюнку, слід скопіювати в буфер наступний фрагмент адреси: https://fdb.skycraft.com.ua/c7777777/db2_01/

8. Запустіть програму 1С:Підприємство з ярлика на робочому столі.

9. У вікні “Запуск 1С:Підприємства” натисніть кнопку “Додати”.

10. Виберіть пункт “Додавання в список існуючої інформаційної бази”.

11. У вікні в поле найменування інформаційної бази введіть назву вашої бази даних (можна використовувати ту ж назву, що і в сервісі) далі вкажіть варіант підключення до інформаційної бази “На веб-сервері” і в поле “Адрес інформаційної бази” вставте скопійоване посилання. Натисніть кнопку “Наступна“.

12. На наступному кроці майстра залишаємо все по замовчуванню і натискаємо кнопку “ОК“.

13. Запустіть програму, для цього в вікні “Запуск 1С:Підприємства” виділіть в списку додану інформаційну базу і натисніть кнопку “1С:Підприємство“.

Все, налаштування завершено, ви можете працювати в базі 1С:Підприємство використовуючи тонкий клієнт. Якщо в процесі налаштування у вас виникли складності, ви завжди можете зателефонувати чи написати до технічної служби СкайКрафт, ми будем раді Вам допомогти.

VPNFilter – нова масштабна кібератака на державні структури та приватні компанії.

Компанія Cisco та її дослідницька група Talos попереджають про нову маштабну кібератаку. За попередньою оцінкою кількість вже заражених пристроїв більше 500 тис у щонайменше 54 країнах світу. Також відомі пристрої, які піддаються впливу VPNFilter, — це мережеве обладнання Linksys, MikroTik, NETGEAR та TP-Link у системі малого та домашнього офісу (SOHO), а також на мережних пристроях QNAP (NAS).

Важливість нової загрози у тому, що компоненти шкідливого програмного забезпечення VPNFilter дозволяють красти облікові дані веб-вузла та стежити за протоколами Modbus SCADA. Зловмисне програмне забезпечення має деструктивну здатність, яка може зробити інфікований пристрій непридатним для використання. Руйнування пристроїв таким чином може відбуватися як окремо, так і одночасно для сотень тисяч пристроїв у всьому світі. По суті це — атака на інфраструктуру на рівні користувачів, наголошують у Cisco.

Експерти Talos відзначають схожість VPNFilter з шкідливими програмами хакерської групи Blackenergy, якій приписується авторство вірусів Petya/NotPetya. Вірус NotPetya, що в червні 2017 р атакував мережі українських міністерств, банків, мобільних операторів, великих підприємств. Нападу також зазнали системи США, Індії та Данії. Крім того, на атаку поскаржилися і російські компанії, серед яких “Роснефть” і “Башнефть”. Всього вірус Petya (NotPetya і ExPetr) проник в 12 500 комп’ютерів в 65 країнах.

Щоб запобігти втраті інформації, попередити втручання в роботу мережевих пристроїв та не допустити настання негативних наслідків ураження вищенаведених мережевих пристроїв шкідливим програмним забезпеченням фахівці з кібербезпеки наполегливо рекомендують невідкладно вжити такі заходи:

 • користувачам та власникам домашніх роутерів, бездротових маршрутизаторів малих офісів та мережевих файлових сховищ необхідно невідкладно здійснити їх перезавантаження з метою видалення потенційно небезпечних шкідливих програмних модулів з оперативної пам’яті пристроїв;
 • у випадку, коли мережеві маршрутизатори клієнтів контролюються провайдерами Інтернет-послуг, здійснити їх віддалене перезавантаження;
 • якщо є підстави вважати будь-який пристрій в локальній мережі ураженим зазначеним видом шкідливого програмного забезпечення, то невідкладно оновити його програмну прошивку до останньої актуальної версії;
 • у випадку, коли в операційній системі мережевого пристрою є функція доступу до його файлової системи, то перевірити наявність файлів у директоріях «/var/run/vpnfilterw», «var/run/tor», «var/run/torrc», «var/run/tord» та видалити їх вміст.

 

Список вразливих мережевих пристроїв:

 • Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N;
 • Mikrotik RouterOS Versions for Cloud Core Routers: 1016, 1036, 1072;
 • Netgear Devices: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000;
 • QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software;
 • TP-Link Devices R600VPN.

Зверніть також увагу, що синхронізація критично важливих даних (архівні копії) з захищеним хмарним сховищем, збереже не тільки ваші дані, але й кошти та нерви.

За матеріалами сайтів:

Служба безпеки України

Na chasi

10,9,8,7,6,5,4G… ПОЇХАЛИ!

Сьогодні в Україні оператори мобільного зв’язку розпочали запуск перших базових станцій 4G (LTE). Четверте покоління мобільного зв’язку з неймовірно великою швидкістю передачі даних в порівнянні з 3G, 2G.

4G – це стандарт мобільної ультрашвидкої передачі даних для пристроїв — смартфонів, планшетів та модемів. 4G-мережа забезпечує швидкість завантаження даних до 700 Мбіт/с та передавання — до 90 Мбіт/с. З такою швидкістю передачі даних шукати мережу Wi-Fi вже не буде необхідним. А це в свою чергу відкриває нові можливості для малого та середнього бізнесу і розширює використання різних технологій для кінцевого користувача.
Наприклад, впровадження швидкісного мобільного інтернету дає поштовх для розвитку таких галузей як:

Розумний будинок (Smart-home, Digital-house)

Квартира, будинок, дача, бутік, офіс і т.д., в яких за допомогою технологій функціонально пов’язуються між собою усі електроприлади будівлі, якими можна керувати централізовано – з смартфона. Прилади можуть бути під’єднані до комп’ютерної мережі, що дозволяє керувати ними за допомогою комп’ютера та надати віддалений доступ до них через Інтернет.

Розумне місто (Smart-City)

Концепція інтеграції декількох інформаційних і комунікаційних технологій для управління міським майном; місцеві відділи інформаційних систем, школи, бібліотеки, транспорт, лікарні, електростанції, системи водопостачання та управління відходами, правоохоронні органи та інші громадські служби. Метою створення “розумного міста” є поліпшення якості життя за допомогою технології.

Електронне навчання (e-Education)

Дистанційне навчання, навчання з застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, мультимедійне навчання, мобільне навчання. Технологія яка може змінити і змінює уявлення про традиційні методи навчання.

Електрнний уряд (e-Government)

Модель державного управління, заснована на використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій мета якої підвищити ефективності та прозорості влади, а також встановлення суспільного контролю над нею. В провадження такої моделі в Україні змогло б якісно вплинути на розвиток держави в цілому.

Список галузей розвиток яких напряму залежить від наявності доступу до швидкісної інтернет мережі можна ще продовжувати, це тільки найрозповсюдженіші. Але очевидно одне, що цифрова трансформація бізнесу та суспільства вже давно почалась, і правильне використання технологій якісно вплине на життя.

Також варто сказати, що впровадження швидкісного інтернету 4G дає ще більше можливостей для використання хмарних сервісів, таких як “Оренда 1С:Підприємство 8” , “Хмарне сховище“, “Хмарний офіс”  від СкайКрафт.

 

Працюй подорожуючи!

Налаштування браузерів для роботи з сервісом Оренда 1С:Підприємство 8

З сервісом “Оренда 1С:Підприємство 8” можна працювати як за допомогою браузера так і за допомогою тонкого клієнта 1С:Підприємство 8.
В обох варіантах ви будете працювати з сервісом “Оренда 1С:Підприємство 8” через Інтернет. Різниця лише в тому, що для роботи в тонкому клієнті необхідно встановити на вашому комп’ютері і запустити спеціальний додаток – “тонкий клієнт”. Як налаштовувати тонкий клієнт можна прочитати за посиланням, а зараз розглянемо як налаштувати інтернет браузери для роботи с сервісом.

Який браузер можна використовувати в сервісі?

Сервіс коректно працює у всіх браузерах, які підтримуються платформою «1С:Підприємство 8»:

Для роботи ви можете використовувати той браузер із зазначених вище, який вам звичний і зручний. Рекомендуємо використовувати останні версії браузерів. Коректна робота з сервісом за допомогою інших браузерів (Опера, Яндекс браузер, UC Browser і ін.) та застарілих версій браузерів (наприклад, Microsoft Internet Explorer 6), не гарантується, а в деяких випадках і зовсім не можлива.

Як налаштувати браузер?

Для правильної роботи з сервісом потрібно виконати декілька простих налаштувань браузера.

Налаштування браузера Google Chrome

 1. Натисніть кнопку Налаштування і керування Google Chrome (Customize and control Google Chrome) в правому верхньому куті вікна браузера, праворуч від адресного рядка.Налаштування і керування Google Chrome (Customize and control Google Chrome)
 2. У виведеному меню виберіть пункт Налаштування (Settings).
 3. У нижній частині сторінки, що відкрилася Налаштування (Settings) натисніть посилання Показати додаткові налаштування (Show advanced settings).
 4. В групі Конфіденційність і безпека (Privacy) виберіть пункт Веб-контент (Content).
 5. У панелі налаштувань змісту сторінки:
  • в групі Cookie-файли (Cookies) виберіть режим Дозволити зберігання локальних даних (рекомендовано) (Allow local data to be set (recommended));
  • в групі JavaScript виберіть режим Дозволено (рекомендується) (Allow all sites to run JavaScript (recommended);
  • якщо в групі Спливаючі вікна (Pop-ups) вибрано значення перемикача Заблоковано (рекомендується) Blocked (recommended), то в пункті дозволи додайте в список виключень шаблон https://fdb.skycraft.com.uaСпливаючі вікна (Pop-ups)
 6. Далі в групі Завантаження (Downloads), основної сторінки налаштувань рекомендується включити прапорець Запитувати, де зберігати кожен файл перед завантаженням (Ask where to save each file before downloading).Завантаження (Downloads)
  Браузер Google Chrom налаштовано, приємного використання сервісу “Оренда 1С:Підприємство 8”

 Налаштування браузера Mozilla Firefox

Браузер Mozilla Firefox налаштовано, приємного використання сервісу “Оренда 1С:Підприємство 8”

Налаштування браузера Internet Explorer

Браузер Internet Explorer налаштовано, приємного використання сервісу “Оренда 1С:Підприємство 8”

Налаштування браузера Microsoft Edge

 1. Запустіть браузер.
 2. Натисніть кнопку Налаштування та інше (More) в правому верхньому куті вікна браузера.Edge options
 3. У виведеному меню виберіть пункт Настройки (Settings).
 4. У виведеної панелі параметрів натисніть кнопку Переглянути додаткові параметри (View advanced settings) під написом Додаткові настройки (Advanced settings).
 5. У виведеної панелі додаткових параметрів:
  • встановіть встановіть перемикач Заборонити відображення спливаючих елементів (Block pop-ups) в Вимкн. (Off).Edge block popup
  • виберіть в списку Файли “cookie” значення Не блокувати файли cookie (Do not block cookies).Edge accept cookies

Браузер Microsoft Edge налаштовано, приємного використання сервісу “Оренда 1С:Підприємство 8”

Налаштування браузера Apple Safari

 1. Відкрийте браузер Apple Safari.
 2. Викличте вікно налаштувань Apple Safari. Це можна зробити:
  • натиснувши комбінацію клавіш  +,
  • або вибравши команду меню: Safari|Налаштування (Safari|Settings).Safari security
 3. У вікні виберіть вкладку Безпека (Security).
 4. На цій вкладці:
  • прапорець Блокувати спливаючі вікна (Block pop-up windows) повинен бути виключений;
  • прапорець Включити JavaScript (Enable JavaScript) повинен бути включений.
 5. Перейдіть на вкладку Конфіденційність (Privacy). На цій вкладці значення перемикача Cookie-файли і дані веб-сайтів (Cookies and website data) має бути:
  • Дозволяти завжди (Always allow), або
  • Дозволяти для відвіданих сайтів (Allow from websites I visit) – якщо ви вже відвідували сайт https://skycraft.com.ua/.Safari privacy

Браузер Apple Safari налаштовано, приємного використання сервісу “Оренда 1С:Підприємство 8”

Щасливого Нового року!

Шановні друзі, вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

В новому 2018 році бажаємо плідної співпраці. Ми віримо, що відкритість і довіра, які склалися між нами, допоможуть досягти успіху і процвітання!
Зичимо вам багато сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, родинної злагоди, добробуту, вірних друзів та надійних партнерів у добрих справах! Бути на сьомому небі від щастя, а в бізнесі (справах) досягнути захмарних висот.

З Новим 2018 роком, щиро Ваш СкайКрафт!

Новорічна ялинка

Бухгалтерія 2.0 для України – нова версія популярної програми

“1С:Підприємство 8 Бухгалтерія 2.0 для України” – це зручний та сучасний інструмент для ведення бухгалтерського та податкового обліку на Українських підприємствах різних напрямків діяльності та масштабів, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: надання послуг, комісійну торгівлю, виробництво, оптову і роздрібну торгівлю, і т.д.

Завдяки підтримці різних систем оподаткування, за допомогою «1С:Бухгалтерія 8» вести облік можуть приватні підприємці, які використовують спрощену або загальну систему оподаткування. Сучасний інтерфейс “Таксі” дозволяє працювати через Web-інтерфейс.

«1С:Бухгалтерія для України» повністю відповідає всім законодавчим вимогам України по веденню бухгалтерського та податкового обліку.

Функціональні можливості “1С:Бухгалтерія для України 2.0”

 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі;
 • Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок);
 • Облік матеріально-виробничих запасів;
 • Складський облік;
 • Облік торгових операцій;
 • Облік комісійної торгівлі;
 • Облік операцій з тарою;
 • Облік банківських і касових операцій;
 • Облік розрахунків з контрагентами;
 • Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 • Облік основного і допоміжного виробництва;
 • Облік напівфабрикатів;
 • Облік непрямих витрат;
 • Облік ПДВ;
 • Спрощений і повний кадровий облік, розрахунок заробітної плати. Розширено можливості обліку робочого часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, основного графіка роботи, використання спрощеного режиму обліку нарахувань;
 • Податковий облік з податку на прибуток;
 • Спрощена система оподаткування;
 • Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інше;
 • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та інше);
 • Автоматизовані формування і здача регламентованої звітності за допомогою “1С:Звіт”;
 • Синхронізація даних з конфігураціями “1С:Управління торгівлею 3.1”, “1С:Зарплата і управління персоналом”.

Переваги використання “1С:Бухгалтерія для України 2.0”

Керівнику підприємства

 • За допомогою закладки “Керівнику”, управлінець може сам дивитися і користуватися інструментом звітності в “1С:Бухгалтерія”. В даному розділі зібрані звіти, які найбільше необхідні керівникам у вигляді таблиць і діаграм.

Менеджеру з продажу

 • В даній програмі, ефективно працюють менеджери, виписують рахунки (документ «Рахунок на оплату покупцеві»), аналізують залишки на складах без прив’язки до рахунків обліку (звіт “Залишки по складу”), відстежують оплати (звіти “Заборгованість покупців за договорами”, “Заборгованість покупців по термінам боргу”, “Заборгованість постачальників за договорами”, “Заборгованість постачальників за термінами боргу” та ін).

Адміністраторам

 • Налаштування “видів контактної інформації”;
 • Можливість розширення переліку інформації за допомогою додаткових властивостей (реквізитів і відомостей);
 • Пошук і усунення дублів;
 • Дата заборони зміни даних;
 • Створення резервних копій та відновлення;
 • Версіонування;
 • Зручні звіти для адміністратора: активність користувачів, аналіз активності користувачів, контроль журналу реєстрації, тривалість роботи регламентованих завдань.

Бухгалтеру по банку

 • Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему “Клієнт-Банк” і формує бухгалтерські проводки.

Бухгалтеру по основним засобам

 • Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОЗ, регламентовані законом: облік надходження нових ОЗ, введення в експлуатацію, знос, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймає з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОЗ, фіксація передачі та продажу ОЗ і т.д.;
 • Кожна подія, що стосується ОЗ, відображається у відповідній друкованій формі, яка затвердження українським законодавством;
 • Картки ОЗ формуються автоматично.

Бухгалтеру по заробітній платі

 • Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як “Форма-1ДФ”, декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти по єдиному соціальному податку, а також статистичні звіти з праці.

Відділу бухгалтерії в цілому

 • Програма має робочий стіл з закладками, на якому, по кожній ділянці, намальована схема введення первинних документів. Таким чином, програма сама веде бухгалтера до формування правильної регламентованої звітності за певний період;
 • Автоматичне формування звітності (звіт по руху грошових коштів, звіт за обсягами продажів, звіт про дебіторсько-кредиторської заборгованості) для керівника підприємства. Ця функція дозволяє відмовитися від кропіткої роботи по рахунках.

Головному бухгалтеру

 • Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності – бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларація про прибуток, звіти за єдиним податком, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі “1С:Звіт” можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом і відправляти їх в електронному вигляді в необхідні органи.

Інтеграція з іншими програмними продуктами

В програмі “1С:Бухгалтерія 2.0” реалізовано обмін даними з прикладним рішенням:

Робота з програмою через інтернет

Прикладне рішення підтримує роботу в режимі тонкого і веб-клієнта. Відповідно підтримує роботу через Інтернет, зокрема в моделі сервісу, тобто дозволяє запуск програми не на комп’ютері користувача, а через веб-браузер з сайту. Компанія СкайКрафт надає таку можливість, Ви можете скористатись послугую оренди 1С:Підприємство та значно зекономити на автоматизації діяльності підприємства.

1С:Управління невеликою фірмою для України

Програмний продукт “1С:Управління невеликою фірмою 8 для України” – це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для нефіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля.

Функціональні можливості

 • База клієнтів;
 • Банківські та касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;
 • Розрахунки з контрагентами, персоналом;
 • Облік матеріалів, товарів, продукції;
 • Замовлення клієнтів, замовлення-наряди;
 • Планування та облік виконання робіт і надання послуг;
 • Планування та облік виробничих операцій;
 • Планування завантаження ресурсів підприємства;
 • Торговельні операції, в тому числі роздрібні продажі;
 • Облік персоналу, розрахунок управлінської заробітної плати;
 • Облік витрат і розрахунок собівартості;
 • Майно, капітал;
 • Доходи, витрати, прибутки і збитки;
 • Фінансове планування (бюджетування) і ін.

Маркетинг і продажі

 • Операції з товарним асортиментом;
 • Підготовка продажів і робота з клієнтами;
 • Продаж зі складу та під замовлення;
 • Відвантаження в кредит або по передоплаті;
 • Реалізація товарів, прийнятих на комісію;
 • Передача товарів на реалізацію комісіонеру;
 • Може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках;
 • Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку;
 • Звіт по рухах і залишках товару в роздрібних цінах;
 • Звіт з продажу в роздрібних цінах;
 • Підтримується формування і друк етикеток і цінників.

Запаси і склад

 • Роздільний облік запасів – власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, отриманих та переданих в переробку;
 • Облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір і т.д.), А також партій запасів;
 • Облік в розрізі осередків місць зберігання (зони, стелажі, полиці і т.п.);
 • Переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);
 • Резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців);
 • Облік запасів в розрізі ВМД;
 • Використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);
 • Друк етикеток і цінників.
 • Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбуткування та списання запасів.

Постачання і закупівлі

 • Реєстрація постачальників і контактної інформації;
 • Зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
 • Зберігання виду цін, виду знижки, види цін контрагента за договором;
 • Зберігання інформації про користувача, котрий змінив ціну номенклатури контрагента;
 • Реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
 • Реєстрація подій при взаємодії з постачальниками та підрядниками – вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • Формування графіків поставок;
 • Розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам;
 • Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Роботи, послуги, виробництво

 • Управління даними про склад і технології виконуваних робіт і виробленої продукції;
 • План-графік виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг;
 • Планування завантаження ресурсів підприємства;
 • Реєстрація факту виготовлення продукції, виконання роботи, надання послуги;
 • Планування робіт співробітників;
 • Реалізовано простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів.

Фінанси

 • Можливість ведення управлінського обліку;
 • Отримання управлінського балансу;
 • Формування та аналізу фінансового результату;
 • Передбачено управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проведень документів;
 • Наявність таких звітів: оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати;
 • Існує можливість реєстрації фінансових планів;
 • Передбачені кошти для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця;
 • Монітор керівника” – призначений для контролю діяльності підприємства з боку керівника.

Зарплата і персонал

 • Кадровий облік персоналу, включаючи співробітників;
 • Облік робочого часу (табель);
 • Управлінський розрахунок заробітної плати співробітників підприємства;
 • Можливість формувати аналітичні звіти по розрахунках з персоналом, нарахування й утримання співробітників.

Мобільний додаток

 • Швидкий і зручний оперативний облік замовлень, в тому числі відбір замовлень за ознаками «неоплачені», «невідвантажений» та іншими критеріями;
 • Ведення бази покупців і постачальників з їх телефонами та електронними адресами;
 • Облік боргів покупців і постачальникам;
 • Облік товарів: залишки на складі, закупівельна ціна, ціна продажу, фотографії товарів;
 • Облік оплати замовлень, звіт по руху грошових коштів;
 • Використання камери пристрою, в якості сканера штрих-кодів;
 • Розрахунок валового прибутку;
 • Відправлення рахунків на оплату за e-mail і SMS;
 • Друк звітів і документів на принтерах WiFi і Bluetooth;
 • Підтримка російськомовного і україномовного інтерфейсів (мова інтерфейсу залежить від мови, що використовується на мобільному пристрої).

Інтеграція

Реалізовано двосторонній обмін даними з програмою “1С:Бухгалтерія 8 для України”. Обмін проводиться на рівні документів та довідкової інформації. З конфігурації “1С:Управління невеликою фірмою для України” в конфігурацію “1С:Бухгалтерія для України” мігрують практично всі необхідні документи. З конфігурації “1С:Бухгалтерія для України” в конфігурацію “1С:Управління невеликою фірмою для України” переносяться тільки документи з обліку грошових коштів підприємства (документи по банку і касі).

Програмний продукт “1С:Управління невеликою фірмою для України” можна використовувати в хмарі, що дозволить суттєво зекономити на автоматизації бізнес-процесів вашого підприємства. Зв’яжіться з нами і ми допоможемо Вам прорахувати оптимальний варіант.

Які переваги використання 1С:Підприємство 8 в хмарі?

1С:Підприємство 8 в хмарі – це сервіс, який покликаний об’єднати всі переваги інформаційно-технологічного супроводу, інновацій в області “хмарних” рішень, ідеології масштабування, при цьому зберегти функціональність і доступність програмних продуктів лінійки 1С:Підприємство 8.

Тобто це сервіс. Ми отримуємо програму не як коробковий варіант, а як послугу, SaaS (англ. Software as а service – програма як послуга). Замовники платять не за володіння програмою як такою, а за її використання.

Більше не потрібно купувати коробкові ліцензії та витрачати значні кошти, можна просто взяти необхідну кількість ліцензій в оренду і платити тільки за те що використовується. Також окрім першочергових витрат, сервіс оренди програм 1С:Підприємство 8 має ще ряд суттєвих переваг.

Відсутність капітальних вкладень.

Знову ж таки, вибираючи 1С:Підприємство 8 в хмарі, Ви економите на придбанні програмного забезпечення, необхідних ліцензій, сервера. Оренда програм 1С:Підприємство 8 особливо приваблива для підприємств малого та середнього бізнесу, стартапів. Вартість послуги буде залежати від кількості одночасно працюючих користувачів і конфігурацій.

Швидкий старт.

Щоб почати роботу, досить зареєструватись в системі отримати посилання та логін/пароль.

Доступність сервісу 24х7.

При наявності доступу в Інтернет Ви зможете працювати в будь-який зручний для Вас час з будь-якого місця: офіс, дім, кафе, торгові центри, а при використанні мобільного Інтернету географія роботи суттєво збільшується.

Високий ступінь надійності та безпеки.

Всі ваші данні зберігаються в надійному дата-центрі рівня надійності Tier III, також Вам більше не потрібно витрачати час та ресурси на резервне копіювання. Немає необхідності тримати в штаті IT-фахівців для обслуговування ваших серверів.

Ліцензійне програмне забезпечення, інформаційно-технологічний супровід.

Ви завжди отримуєте ліцензійний програмний продукт актуальної версії, який відповідає чинному законодавству. Не потрібно більше думати про оновлення та підтримку, все це за вас робить провайдер сервісу “СкайКрафт”. Також ви будете мати необхідний доступ до методичних матеріалів.

Якщо вас зацікавив сервіс оренди 1С:Підприємство 8 в хмарі, можете звернутись за контактними телефонами і наші спеціалісти допоможуть Вам підібрати оптимальний варіант по вартості і продуктивності. Також ви отримуєте безкоштовний пробний термін використання програми 14 днів.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Ми завжди раді допомогти! Звертайтесь за вказаними телефонами або адресою і ми обов'язково вас проконсультуємо!

Відділ продаж:


+380 96 567 11 53

sales@skycraft.com.ua

Тех. підтримка:


+380 93 786 05 27

support@skycraft.com.ua

Загальні питання


+380 93 786 05 27

info@skycraft.com.ua