Назад

Рівні надійності дата-центрів ( Tier I, II, III… )

Оцінка надійності дата-центру полягає у вигляді певних параметрів і вимог до інженерних систем, що дозволяє оцінити і визначити рівень надійності центру обробки даних (ЦОД) не тільки кінцевим споживачам, які планую розмістити своє обладнання чи скористатися послугами і сервісами дата центру, а й інвесторам, які приймають рішення про вкладення свого капіталу в будівництво дата-центру. Також цей підхід у вигляді певних вимог дозволяє оцінити підприємствам, які планують побудувати для вирішення своїх завдань свій не комерційний ЦОД з заданим рівнем tier, для потреб власного бізнесу.

Стандарти Tier-класифікації для оцінки можливостей дата-центрів з точки зору часу безвідмовної роботи розробила організація Uptime Institute. Рівні Tier (I-IV) прогресуючі, тобто кожен новий рівень включає в себе вимоги, що пред'являються до попередніх.

Розробки Uptime Institute в області визначення рівнів надійності з його дозволу "перекочували" в північноамериканський стандарт TIA EIA 942, прийнятий в 2005 році. Для кожного з виділених рівнів надійності в стандарті TIA EIA 942 наводиться детальний опис, вимоги та рекомендації до наступних систем і елементів: архітектурним рішенням, електропостачання, охолодження, безпеки, протипожежної системи, структурованої кабельної системи, системи кабелепроводов, телекомунікацій. Наприклад, в стандарті наводиться опис вимог і рекомендацій по мінімальній висоті фальшпідлоги для певного рівня надійності.

У стандарті при описі вимоги до кількості ресурсів використовується буква "N" (скорочення від слова need) і найпростіші математичні формули з операціями додавання і множення. Операція складання позначає збільшення потреби на одну умовну одиницю (наприклад, N+1 означає, що необхідно мати запас ресурсів в одну одиницю), а операція множення збільшення потреб в кілька разів (наприклад, N*2 означає повне дублювання потреб).

Базовий рівень надійності Tier I

Цей рівень застосовувався для дата-центрів в 60-ті і 70-ті роки минулого століття. Помилки і відмови в роботі систем і устаткування на цьому рівні приводять до збоїв в роботі всього ЦОД. Також робота центру обробки даних переривається для проведення профілактичних і ремонтних робіт. У ЦОД може не бути фальшполов, резервних джерел електропостачання та джерел безперебійного живлення (ДБЖ).

 • Інженерна інфраструктура створена тільки для забезпечення поточних потреб, тобто без резервування і надлишкових ресурсів (забезпечення потреб виражається у вигляді літери "N")
 • Час простою за рік - 28,8 годин
 • Коефіцієнт відмовостійкості 99,671%

Рівень надійності Tier II

Дата-центри на 2-му рівні мають невеликий рівень резервування працездатності систем і мають невеликі надлишкові ресурси в інженерних системах дата-центру. Але все одно схильні до перебоїв через планові і не планові відмови роботи обладнання в дата-центрах. Для цього рівня необхідно мати фальшпол, резервні джерела електропостачання ЦОД. Проведення технічних і ремонтних робіт потребують зупинку роботи центру обробки даних.

 • Система не має повного резервування, проте встановлені додаткові елементи в системах охолодження і енергопостачання ЦОД (забезпечення потреб виражається у вигляді формули "N+1")
 • Час простою за рік - 22,0 години
 • Коефіцієнт відмовостійкості 99,749%

Рівень надійності Tier III

Дата-центр з даним рівнем надійності дозволяє провести ремонтно-профілактичні роботи без зупинки роботи ЦОД. Тобто можлива одночасно експлуатація і технічне обслуговування центру обробки даних аж до заміни компонентів системи, додавання і видалення обладнання яке вийшло з ладу. Щоб забезпечити 3-й рівень вже необхідно для системи охолодження спроектувати і побудувати два трубопроводи, забезпечити резервними потужностями роботу всього обладнання з урахуванням виходу з ладу або профілактики системи електропостачання. Але помилки в роботі і відмови можуть викликати перебої в роботі дата-центру.

 • Має кілька шляхів (каналів) для розподілу електроживлення та охолодження, але лише один з них активний; має резервовані компоненти (забезпечення потреб виражається у вигляді формули "N+1")
 • Час простою за рік - 1,6 години
 • Коефіцієнт відмовостійкості 99,982%

Рівень надійності Tier IV

Відмовостійкий дата-центр з резервуванням всіх систем, що дозволяє виконати будь-які планові та позапланові роботи без переривання роботи ЦОД. На цьому рівні забезпечується надійний захист від збоїв. Щоб відповідати вимогу 4-го рівня надійності необхідно дублювання всіх систем з урахуванням того, що в кожній системі і її «резервної копії» буде знаходитися, як мінімум, ще один додатковий компонент, що забезпечує резервування за схемою "N+1". Тобто в дата-центрі має бути резервування системи на рівні "N+1" і саму систему ще, як мінімум, повинно бути продубльовано. Відмови можуть мати місце у випадках ручного аварійного відключення системи електропостачання та спрацювання системи пожежної безпеки. На 4-му рівень навіть структурована кабельна система повинна бути повністю зарезервована.

 • Системи мають подвійне резервування з урахуванням, як мінімум, додаткового компонента. Має кілька активних шляхів розподілу навантаження й охолодження з резервними компонентами 2 (N+1), тобто 2 ІБП з надмірністю N+1 кожен (забезпечення потреб виражається у вигляді формули "2 (N+1)")
 • Час простою за рік - 0,4 години
 • Коефіцієнт відмовостійкості 99,995%
 

Ми надаємо послуги хмарних сервісів використовуючи дата-центр рівня надійності Tier III, який знаходиться в Німеччині.