Назад

Бухгалтерія 2.0 для України – нова версія популярної програми

"1С:Підприємство 8 Бухгалтерія 2.0 для України" - це зручний та сучасний інструмент для ведення бухгалтерського та податкового обліку на Українських підприємствах різних напрямків діяльності та масштабів, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: надання послуг, комісійну торгівлю, виробництво, оптову і роздрібну торгівлю, і т.д.

Завдяки підтримці різних систем оподаткування, за допомогою «1С:Бухгалтерія 8» вести облік можуть приватні підприємці, які використовують спрощену або загальну систему оподаткування. Сучасний інтерфейс "Таксі" дозволяє працювати через Web-інтерфейс.

«1С:Бухгалтерія для України» повністю відповідає всім законодавчим вимогам України по веденню бухгалтерського та податкового обліку.

Функціональні можливості "1С:Бухгалтерія для України 2.0"

 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі;
 • Ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок);
 • Облік матеріально-виробничих запасів;
 • Складський облік;
 • Облік торгових операцій;
 • Облік комісійної торгівлі;
 • Облік операцій з тарою;
 • Облік банківських і касових операцій;
 • Облік розрахунків з контрагентами;
 • Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 • Облік основного і допоміжного виробництва;
 • Облік напівфабрикатів;
 • Облік непрямих витрат;
 • Облік ПДВ;
 • Спрощений і повний кадровий облік, розрахунок заробітної плати. Розширено можливості обліку робочого часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, основного графіка роботи, використання спрощеного режиму обліку нарахувань;
 • Податковий облік з податку на прибуток;
 • Спрощена система оподаткування;
 • Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інше;
 • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та інше);
 • Автоматизовані формування і здача регламентованої звітності за допомогою "1С:Звіт";
 • Синхронізація даних з конфігураціями "1С:Управління торгівлею 3.1", "1С:Зарплата і управління персоналом".

Переваги використання "1С:Бухгалтерія для України 2.0"

Керівнику підприємства

 • За допомогою закладки "Керівнику", управлінець може сам дивитися і користуватися інструментом звітності в "1С:Бухгалтерія". В даному розділі зібрані звіти, які найбільше необхідні керівникам у вигляді таблиць і діаграм.

Менеджеру з продажу

 • В даній програмі, ефективно працюють менеджери, виписують рахунки (документ «Рахунок на оплату покупцеві»), аналізують залишки на складах без прив'язки до рахунків обліку (звіт "Залишки по складу"), відстежують оплати (звіти "Заборгованість покупців за договорами", "Заборгованість покупців по термінам боргу", "Заборгованість постачальників за договорами", "Заборгованість постачальників за термінами боргу" та ін).

Адміністраторам

 • Налаштування "видів контактної інформації";
 • Можливість розширення переліку інформації за допомогою додаткових властивостей (реквізитів і відомостей);
 • Пошук і усунення дублів;
 • Дата заборони зміни даних;
 • Створення резервних копій та відновлення;
 • Версіонування;
 • Зручні звіти для адміністратора: активність користувачів, аналіз активності користувачів, контроль журналу реєстрації, тривалість роботи регламентованих завдань.

Бухгалтеру по банку

 • Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему "Клієнт-Банк" і формує бухгалтерські проводки.

Бухгалтеру по основним засобам

 • Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОЗ, регламентовані законом: облік надходження нових ОЗ, введення в експлуатацію, знос, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймає з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОЗ, фіксація передачі та продажу ОЗ і т.д.;
 • Кожна подія, що стосується ОЗ, відображається у відповідній друкованій формі, яка затвердження українським законодавством;
 • Картки ОЗ формуються автоматично.

Бухгалтеру по заробітній платі

 • Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як "Форма-1ДФ", декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти по єдиному соціальному податку, а також статистичні звіти з праці.

Відділу бухгалтерії в цілому

 • Програма має робочий стіл з закладками, на якому, по кожній ділянці, намальована схема введення первинних документів. Таким чином, програма сама веде бухгалтера до формування правильної регламентованої звітності за певний період;
 • Автоматичне формування звітності (звіт по руху грошових коштів, звіт за обсягами продажів, звіт про дебіторсько-кредиторської заборгованості) для керівника підприємства. Ця функція дозволяє відмовитися від кропіткої роботи по рахунках.

Головному бухгалтеру

 • Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності - бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларація про прибуток, звіти за єдиним податком, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі "1С:Звіт" можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом і відправляти їх в електронному вигляді в необхідні органи.

Інтеграція з іншими програмними продуктами

В програмі "1С:Бухгалтерія 2.0" реалізовано обмін даними з прикладним рішенням:

Робота з програмою через інтернет

Прикладне рішення підтримує роботу в режимі тонкого і веб-клієнта. Відповідно підтримує роботу через Інтернет, зокрема в моделі сервісу, тобто дозволяє запуск програми не на комп'ютері користувача, а через веб-браузер з сайту. Компанія СкайКрафт надає таку можливість, Ви можете скористатись послугую оренди 1С:Підприємство та значно зекономити на автоматизації діяльності підприємства.

Схожі записи

Назад